Proszę czekać ...

Polityka Prywatności

Poniższy regulamin został opublikowany 24/05/2018.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest “EasyGoGym” czyli Avgoustinos Kadis Porizi Technologies z siedzibą w Rudawie, ul. Widokowa 20.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz e-mail do: admin@easygogym.com lub wyślij pocztą na adres: ul. Widokowa 20, 32-064 Rudawa.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w systemie EasyGoGym.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez system EasyGoGym?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

  • Umożliwienia zapisania na zajęcia fitness do klubu wybranego przez ciebie
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami przez e-mail: admin@easygogym.com.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

  • imię i nazwisko, rok urodzenia, adres email, login, hasło i telefon

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z systemu EasyGoGym.

Gdzie są przechowywane twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie są przekazywane do krajów trzecich.

Jakie masz uprawnienia wobec systemu EasyGoGym w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługują ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  • prawo dostępu do twoich danych osobowych
  • prawo żądania sprostowania twoich danych osobowych
  • prawo żądania usunięcia twoich danych osobowych
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych
  • prawo do przenoszenia twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tobie tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie twojej zgody.

W celu realizacji powyższych praw, możesz skontaktować się z nami wysyłając maila na adres: admin@easygogym.com.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy klubom fitness wybranym przez ciebie, w celu zapisania się na zajęcia.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Po wycofaniu zgody, dane pozostaną w archiwum przez 30 dni.