Proszę czekać ...

Regulamin

Definicje

 • Kluby/Klub - wszystkie lub jeden z klubów fitness zarejestrowanych w Witrynie, do których można zapisywać się na zajęcia za pomocą Witryny
 • Regulamin - niniejszy regulamin zapisów na zajęcia za pośrednictwem Witryny internetowej easygogym.com wraz z wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Operatora Witryny;
 • Witryna - strona internetowa easygogym.com
 • Operator Witryny - Porizi Technologies z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Piltza 33/20, 31-357 Kraków, NIP: 676-245-63-16
 • Użytkownik - osoba zapisująca się na zajęcia w klubie za pośrednictwem Witryny

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zapisów na zajęcia w Klubach Witryny, która jest obsługiwana i zarządzana przez Operatora Witryny
 • Operator Witryny świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Użytkowników Witryny poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
 • Przed zapisaniem się na zajęcia za pośrednictweim Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie opcji "Zgadzasz się z postanowieniami zawartymi w regulaminie" na stronie rejestracji.

Zapisy na zajęcia

 • Za pośrednictwem Witryny Użytkownik może dokonać zapisów na zajęcia fitness zawarte w grafiku zajęć umieszczonego na stronie www Klubu. O statusie zapiów na zajęcia automatycznie decyduje witryna (bazująć na zgromadzonych danych) lub pracownik Klubu, który podejmuję decyzję o zapisaniu lub odmowie zapisania na zajęcia w zależności od aktualnej sytuacji w Klubie.
 • W celu zapisania się na zajęcia fitness za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 8.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.
 • Każda próba zapisu na zajęcia z wykorzystaniem Witryny, może być indywidualnie rozpatrzona przez pracownika klubu, w celu weryfikacji jej autentyczności
 • Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na zajęcia, Użytkownik otrzyma z systemu potwierdzenie takowego zdarzenia przesłane pocztą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail ze wskazaniem aktualnego statusu dokonanej rezerwacji, miejsca oraz daty zajęć, których dotyczy rezerwacja. Operator Witryny nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Użytkownika.
 • Użytkownik, podczas rejestracji w systemie, zobowiązany jest podawać prawdziwe dane, jak również nie przesyłać żadnych treści o charakterze bezprawnym, gdyż podane dane mogą być wykorzystane przez Klub w celu potwierdzenia rezerwacji
 • Dokonywanie dapisów za pośrednictwem Witryny nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet, który to koszt ponosi Użytkownik, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu, z którego korzysta Użytkownik.

Poniższy regulamin został opublikowany 01/Lipca/2013.